Privacy

Als u de website bezoekt kan de fotograaf gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij het contactformulier, een mail die u verstuurt via de site. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de fotograaf uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid van de fotobond  privacy fotobond.
Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden voor het gebruik via deze site, uw persoonsgegevens door de fotograaf beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.